Vulzand (IZG-015)
"Wit" wordt meestal ook als straatzand gebruikt omdat dit veel goedkoper is dan de echte straatzand. De witte vulzand wordt ook veelvuldig gebruikt om sleuven mee op te vullen, voor het opvullen van maneges en tevens voor de aanleg van volleybalvelden. "Geel" wordt gebruikt om sleuven mee op te vullen en dient als onderbouw bij wegen en woningen.

Ophoogzand (IZG-018)
Ophoogzand is zand voor ophoging en aanvulling van tuinen en andere oppervlakken. Dit zand is tevens de meest voordelige zandsoort omdat het hier een mengeling betreft van vulzand en grond.

Metselzand (IZG-019)
Dit zand komt er uit als we mengsel gaan uitzeven. Het wordt vooral gebruikt om mee te metselen maar ook als er straatwerk gemaakt moet worden (stoeptegels, klinkers, kinderkopjes, etc.).

Stolgrind (IZG-020) (tijdelijk niet leverbaar)
Dit is een natuurlijke mengsel van zand en grind. Een verhouding van fijne zand tot grove grind. Het wordt ook gebruikt als verhardingsmateriaal (wegverharding) maar ook om te "betonnen" (vooral funderingen en werkvloeren).